menusearch
khane-saz.com

ایمنی در ساختمان با خانه ساز ,

شماره تماس 021-88628011
instagramfacebooktelegramaparat
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
۱۳۹۸/۱/۲۶ دوشنبه
(3)
(0)
ایمنی در ساختمان با خانه ساز
ایمنی در ساختمان  با خانه ساز

ایمنی در ساختمان

شروع عملیات ساختمانی صرفا پس از صدور مجوز احداث بنا انجام خواهد شد که شامل بر پا نمودن و نصب اعضای فلزی سازه اجرای سازه های بتنی و سایر اقدامات می باشد که در مجلد دوازدهم مقررات ملی ساختمان به تفضیل آمده است . ضمنا مالک , مالکین و ذینفعان و همچنین پیمانکاران و انبوه سازان موظفند اقدامات ذیل را به منظور حفظ و تامین ایمنی عمومی به عمل آورندکلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی صدر الذکر , مسئول اجرای مقررات ایمنی و تامین حفاظت از بروز حادثه در حین انجام کار یا عملیات خواهند بود مالک یا بهره بردار یا پیمانکار برای تامین حفاظت , سلامت و بهداشت کارگران در محل کار وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنها قرار داده و بر نحوه استفاده از وسایل و رعایت مقررات نظارت مینماید.در صورت احتمال وقوع حادثه و یا فرو ریختن ابنیه احداثی و یا در حال تخریب , مالک موظف است فورا کار را متوقف , کارگران را از محل کار دور و نسبت به رفع خطر اقدام نماید .مسدود یا محدود نمودن پیاده رو ها , معابر عمومی و سایر فظاهای عمومی برای انبار کردن مصالح و یا انجام عملیات ساختمانی با رعایت موارد زیر امکان پذیر می باشد وسایل , تجهیزات و مصالح ساختمانی باید در جایی قرار داده شوند که حوادثی برای عابرین , وسایل نقلیه , تاسیسات عمومی و ساختمان های مجاوربوجود نیاوردند .وسایل فوق شب ها نیز باید بوسیله علایم درخشان و چراغ های قرمز احتیاط مشخص شوند .در مواردی که پایه های داربست در معابر عمومی قرار گیرد , باید با استفاده از وسایل موثر از جا به جا شدن و حرکت پایه های آن جلوگیری شود .هنگامی که بر اثر انجام عملیات ساختمانی خطری متوجه رفت و آمد عابرین یا وسایل نقلیه های که در حال تردید هستند , باید موارد زیر رعایت گردد

1- گذاشتن یک یا چند نفر نگهبان با پرچم اعلام خطر 

2- نصب چراغهای چشمک زن یا علایم شبرنگ

 3- نصب علائم آگاهی دهنده و وسایل کنترل مسیر 

4- ایجاد سازه های حفاظتی محصور کننده 

بر روی محل های حفاری در معابر عمومی , باید یک پل موقت عبور عابر پیاده با مقاومت لازم ایجاد شود و در صورتی که حفاری در خیابان باشد باید موقتا پلی با مقاومت کافی جهت عبور و مرور وسایل نقلیه نیز ایجاد شود .کلیه پرتگاه ها در کارگاه ساختمانی , محوطه اطراف آن وفضاهای عمومی که احتمال خطر سقوط افراد در آن وجود دارد ، باید تا زمان پوشیده و محصور شدن نهایی یا نصب حفاظ ها و نرده های دائم و اصلی به وسیله پوشش ها یا نرده های حفاظتی محکم و مناسب به طور موقت حفاظت گردند .همچنین چنانچه احتمال سقوط و ریزش ابزار کار یا مصالح ساختمانی وجود داشته باشد , باید نسبت به نصب پا خوره های مناسب اقدام گردد .بار گذاری بیش از حد ایمنی بر روی هر گونه اسکلت , چوب بست , حفاظ , نرده , پوشش های موقتی , سر پوش دهانه ها و گذرگاه ها و نظایر آنها مجاز نیست .

ایمنی پلکان

1: کلیه‌ پلکان‌ها – سکوها –  و پاگردها باید استحکام‌ کافی‌ داشته‌ و تحمل‌ فشار و سنگینی‌ بارهای‌ عادی‌ را داشته‌ باشد 

2: پلکان‌ها و سکوهایی‌ که‌ از مصالح‌ مشبک‌ ساخته‌ شده‌اند ابعاد چشمه‌های‌ آن‌ نباید از 25 میلیمتر تجاوز نماید تا اشیاء متفرقه‌ امکان‌ سقوط‌ از آنرا نداشته‌ باشد.

3: عرض‌ پلکان‌ها به‌ استثنای‌ پلکان‌های‌ سرویس‌ و یا امدادی‌ نباید در هیچ‌ مورد از 90 سانتیمتر کمتر باشد.

4: اختلاف‌ سطح‌ بین‌ دو پاگرد نباید هیچگاه‌ از 70/3 متر تجاوز کند.

5: پاگردهایی‌ که‌ در فواصل‌ پلکان‌ها قرار دارند باید وسعتی‌ در حدود 10/1 متر در جهت‌ پلکان‌ یا بیشتر به‌ تناسب‌ عرض‌ پلکان‌ داشته‌ باشند.

6: در تمام‌ طول‌ پلکان‌ها یک‌ فاصله‌ عمودی‌ آزاد در حدود قد انسان‌ باید منظور شود این‌ فاصله‌ آزاد نباید کمتر از 20/2 متر از سطح‌ هر پله‌ به‌ موازات‌ دیوار پله‌ باشد.

7: غیر از پلکانهای‌ سرویس‌ و یا امدادی‌ عرض‌ هر پله‌ بدون‌ محاسبه‌ حاشیه‌ یا برآمدگی‌ آن‌ نباید از33سانتیمتر کمتر باشد و ارتفاع‌ پله‌ بین‌ 14 تا 20سانتیمتر خواهد بود.

8: کلیه‌ پلکان‌ها بایستی‌ از طرفپرتگاه‌ به‌وسیله‌ نرده‌هایمخصوصپلکانحفاظت‌ شوند

9: پلکان‌هایی‌ که‌ بیش‌ از 25/2 متر عرض‌ دارند بایستی‌ علاوه‌ بر نرده‌های‌ کناری‌ با یک‌ نرده‌ دستی‌ میانه‌ نیز مجهز باشند.

10: ارتفاع‌ نرده‌های‌ پلکان‌ از لبه‌ هر پله‌ نبایستی‌ از 75 سانتیمتر کمتر باشد و در صورتی‌ که‌ از این‌ نرده‌ها به‌ عنوان‌ نرده‌های‌ دستی‌ استفاده‌ شود بلندی‌ آن‌ نباید از 85 سانتیمتر تجاوز کند.

11: مدخل‌ پنجره‌هایی‌ که‌ در پاگردهای‌ پلکان‌ باز می‌شود در صورتی‌ که‌ پهنای‌ آنها بیش‌ از 30 سانتیمتر و فاصله‌ با سطح‌ پاگرد کمتر از 90 سانتیمتر باشد بایستی‌ به‌وسیله‌ نرده‌ حفاظت‌ شوند.

12: حداکثر شیب‌ مجاز برای‌ (راهروهای‌ شیب‌ دار) رامپ‌ مورد استفاده‌ افراد 10 درجه‌ است‌. این‌ رامپ‌ها باید با کلیه‌ شرائطی‌ که‌ در مورد پلکان‌ها منظور می‌شود از حیث‌ ساختمان‌ و عرض‌ و نرده‌ و غیره‌ مطابقت‌ داشته‌ باشد.

ایمنی رنگ

طبق استاندارد هر رنگ دارای کاربرد ویژه ای بوده و در موارد خاصی بکار می رود.قرمزرنگ قرمز علامت توقف (کلیدهای توقف اضطراری) و تجهیزات پیشگیری و مبارزه با حریق مانند جعبه های هشدار دهنده،سطلهای شن و … را نشان می دهد.نارنجیاین رنگ برای نشان دادن خطر بکار می رود. مثلابرای نشان دادن قسمتهای متحرک ماشین که می تواند ایجاد له شدگی،بریدگی و … بکند و نیز اگر حفاظ ماشین برداشته شود با این رنگ نشان می دهند.سبزبرای نشان دادن راههای تخلیه،نجات،پستهای کمکهای اولیه،اجازه عبور وسایل نقلیه و بطور کلی معرف تاسیست حفاظتی است. رنگ سبز یعنی رنگ ایمنی.آبیاز آنجاییکه آبی رنگ اصلی هشدار دادن می باشد برای نشان دادن خطر بکار می رود. کاربرد آن شامل برچسب زدن برای هشدار دادن به منظور جلوگیری از شروع و به راه افتادن ماشین هایی که تحت تعمیر بوده و کارگر در آنها مشغول بکار می باشد.زرشکی (ارغوانی )برای مشخص کردن خطر تابش اشعه هایی نظیر ایکس،آلفا،بتا،گاما،پروتون و … بکار می رود. این رنگ به همراه پره های شکسته شده در یک زمینه زرد برای نشان دادن اتاقها و محلهایی است که در آنجا مواد رادیواکتیو ذخیره یا جابجا می شود.زردبرای نشان دادن احتیاط،مخاطرات فیزیکی نظیر برخورد،سر خوردن،افتادن و ماندن بین چیزی بکار میرود.

سیاه و سفیدبرای راهروهای رفت و آمد و خطوط جهت یابی بکار می رود.

سیاه و زرد : برای نشان دادن مسیر حرکت وسایل نقلیه مثل لیفتراک بکار میرود.

بخش آتش و ساختمان 

ايمني در برابر آتش‌ يکي از مهم‌ترين مسائلي است که در طراحي و اجراي ساختمان بايد مورد توجه قرار گيرد. با توجه به رويکرد فعلي صنايع ساختمان‌ به استفاده از انواع فرآورده‌هاي مدرن و با توجه به اين که بسياري از آنها اشتعال‌پذيرند، بيش از پيش لازم است اصول ايمني در برابر آتش در مراحل مختلف ساخت و ساز به دقت درنظر گرفته شود. بخش آتش و ساختمان مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن با انجام پژوهشهاي کاربردي و ارائه خدمات فني در جهت کاهش خسارات جاني و مالي ناشي از آتش‌سوزي در ساختمان تلاش مي‌نمايد

هدف اصلي بخش آتش و ساختمان، تأمين ايمني جاني و مالي در برابر خطرات آتش‌سوزي است.

فعاليتهاي بخش آتش و ساختمان:

محورهاي اصلي فعاليتهاي اين بخش در حال حاضر به شرح زير مي‌باشد:

1ـ انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي با هدف ارتقاء ايمني ساختمانها در برابر آتش و کاهش خطرات جاني و مالي ناشي از آتش‌سوزي، شامل:

الف ـ تحقيقات راهبردي در زمينه ايمني در برابر آتش‌سوزي به منظور شناسايي مشکلات و تلاش در جهت رفع آنها به وسيله پژوهشهاي کاربردي

ب ـ تهيه استانداردها، مقررات، دستورالعمل‌هاي اجرايي و راهنماهاي مربوط به ايمني ساختمانها در برابر آتش

پ ـ تحقيقات به منظور اصلاح خواص مواد، مصالح و سيستم‌هاي ساختماني در برابر آتش به منظور جلوگيري از اشتعال، ايجاد تأخير در گسترش آتش‌سوزي و افزايش مقاومت اجزاي ساختمان در برابر آتش 

ت ـ مطالعه و بررسي جنبه‌هاي طراحي معماري به منظور جلوگيري از گسترش آثار آتش‌سوزي (حرارت و دود ) در فضاهاي مختلف ساختمان ، تأمين راههاي خروج مناسب براي نجات افراد، در اختيار گذاشتن جزئيات اجرايي مناسب براي ايمني ساختمان در برابر آتش و ساير فعاليتهاي مشابه.

ث ـ بررسي ارتقاء ايمني جاني و مالي در برابر آتش‌سوزي‌هاي احتمالي در ساختمان به وسيله سيستم‌هاي خودکار کشف و اطفاي آتش‌سوزي،

ج ـ بررسي‌هاي تحليلي آمار آتش‌سوزي با همکاري سازمان آتش‌نشاني

2ـ تعيين مشخصات و رفتار مواد، مصالح و اجزاي ساختماني و نيز وسايل مورد استفاده در ساختمانها در برابر آتش به وسيله آزمايشهاي استاندارد.

3ـ ارائه آموزشهاي تخصصي و عمومي در زمينه ايمني در برابر آتش‌سوزي، از طريق برگزاري دوره‌هاي آموزشي، سمينارها، 4ـ صدور گواهينامه‌ها، تائيديه ها و نظريه‌هاي فني براي محصولات ساختماني طبق مقررات و استانداردهاي مربوطه با امکانات موجود.

مواردي از قبيل بررسي رفتارهاي انساني در هنگام آتش‌سوزي، ديناميک گسترش آتش‌سوزي، مدلهاي کامپيوتري و کنترل کيفي دستگاههاي کشف و اطفاء در آينده با گسترش امکانات و نيروهاي فني جزو برنامه‌هاي بخش قرار خواهد گرفت

ايمني ساختمان در برابر صاعقه و رعد و برق

در برخي از فصول سال (معمولاً اواخر زمستان و يا فصل بهار ) اتفاق مي افتد و در اثر برخورد توده هاي باردار ابر با يکديگر و آزادشدن مقادير زياد الکتريسيته ساکن موجود در اين ابرها ايجاد مي گردد . رعد وبرق تخليه الکتريکي است که در اثر الکتريسيته ساکن بين دو ابر يا بين ابر و زمين ايجاد مي شود

رعايت نکات ايمني در داخل ساختمان 

وقتي رعد وبرق رخ مي دهد , در منزل بمانيد و بيرون نرويد , مگر آنکه لازم باشد .

به منظور جلوگيري از خطر آتش سوزي ناشي از صاعقه , يک برق گير بر روي ساختمان هاي بلند نصب کنيد .

از درها و پنجره ها , بخاري هاي ديواري , شوفاژها و يا ديگر هادي هاي الکتريکي دور شويد .

دو شاخه و وسايل برقي مانند تلويزيون و راديو را از برق بيرون بکشيد .

دو شاخه تلفن را نيز بيرون بکشيد و از کار کردن با تلفن خودداري کنيد .

چراغ برق را براي داشتن روشنايي مناسب روشن نگاه داريد . برخلاف عقيده ي عموم مردم اين کار خطر برخورد صاعقه با منزل شما را افزايش نخواهد داد.

پرده ها را بکشيد و از ايستادن در نزديکي پنجره ها خودداري کنيد .

رعايت نکات ايمني در خارج از ساختمان

از ايستادن در مناطق مرتفع , روي ساختمان هاي بلند , تپه , کوه يا هر ناحيه ي مرتفع ديگر به شدت پرهيز کنيد .

از تجهيزاتي که هادي جريان الکتريسيته هستند استفاده نکنيد و در صورت وقوع رعد وبرق از آنها دوري کنيد . مانند تراکتور , موتور سيکلت , دوچرخه , بيل هاي فلزي و

از درختان , سيم هاي برق( خصوصاً کابل هاي فشار قوي برق ) , لوله ها يا ديگر سازه هاي فلزي دوري کنيد .

از حصارهاي فلزي , خطوط برق و تلفن دور شويد .

از پناه گرفتن زير درختان پرهيز کنيد . ( زيرا به علت برخورد برق و حرارت حاصل از آن , امکان آتش سوزي وجود دارد , لذا بايد از اين کار خودداري کنيد )

زير سيم هاي برق هوايي , مخازن و شيشه ها پناه نگيريد , زيرا احتمال فروريختن و افتادن آنها وجود دارد .

در صورتي که داخل قايق يا در حال شنا کردن هستيد , به سرعت از آب خارج شويد و بدن خود را خشک کنيد .

در صورتي که در اتومبيل هستيد , از درختاني که ممکن است روي آن بيفتد , دور شويد و سپس در جايي مناسب پارک کنيد , و تا پايان خطر از وسيله نقليه خود خارج نشويد . اما از دست زدن به قسمت هاي فلزي اتومبيل خودداري کنيد .

اگر در جنگل هستيد , به سرعت از آنجا خارج شويد يا در زير درختان کوتاه پناه بگيريد .

با رعايت نکات ايمني امکان برخورد صاعقه با شما بسيار کم است و هيچ جاي نگراني نخواهد بود .

نکته : بدني که دچار صاعقه زدگي شده , حاوي الکتريسيته نيست و مي توانيد کمک هاي اوليه ي ضروري را براي وي انجام دهيد . بنابراين از دست زدن به بدن افراد صاعقه زده هراس نداشته باشيد .

ايمني نردبان

نردبانها ابزار ساده ای برای دست یابی به ارتفاعات و سطوح بالاتر می باشند که اگر از آنها به درستی استفاده و مراقبت نماییم، برای سالهای زیادی قابل استفاده خواهند بود. نردبانها از مواد اولیه متفاوت و در طراحی های متنوعی ساخته می شوند و در همه اشکال، اندازه ها موجود بوده و در صنایع گوناگون نیز موارد استعمال متنوعی دارند.   

عمده ترین خطر هنگام استفاده از نردبانها، سقوط می باشد که در نتیجه انجام یک سری اعمال و شرایط ناایمن ایجاد می گردد که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:     

الف- موقعیت نامناسب نردبان نسبت به محل کار فرد ومصرف کننده آن

ب- ایستادن فرد بر روی پله های بالایی نردبان که منجر به برهم خوردن تعادل وی می شود

ج- گذاشتن نردبانها بر روی سطح ناپایدار و بی ثبات

چ- افزودن ارتفاع نردبان بوسیله قراردادن جعبه یا بشکه در زیر پایه های آن ممنوع است

ح-  دو نردبان کوتاه نباید بهم متصل و بجای نردبان بلند بکار برده شود

روش صحیح کاربرد نردبانها

نردبانها را در زاویه ای قرار دهید که به ازای هر 4 فوت طول نردبان (2/1 متر)، معادل یک فوت (3/0 متر) از دیوار فاصله داشته باشند؛ یعنی باید فاصله پای نردبان از پای دیوار، یک چهارم طول نردبان باشد.

در هر زمان تنها یک نفر مجاز به بالا رفتن از نردبان می باشد.

نردبان یکطرفه بیش از ده متر ممنوع است  

افرادی که از نردبانها استفاده می کنند باید از کفشهای مقاوم در مقابل سرخوردگی استفاده کنند.

همواره از خطوط انتقال نیرو دوری نموده و حداقل 3 متر از آنها فاصله داشته باشید، اگر ولتاژ بیش از 57000 ولت است، فاصله ایمنی 5 متر می باشد و در زمان لازم، ضرورتاً از نردبانهای با ریلهای نارسانا استفاده کنید، در این موقع پوشیدن لباس محافظ و کفش های با کفهای لاستیکی نیز توصیه می گردد.

استفاده از کفشک برای جلوگیری از سرخردن و حفظ تعادل نردبان توصیه می شود

نردبان باید طوری قرارگیرد که سطح بالایی آن حداقل 3 فوت (ا متر) بالاتر از تکیه گاه بالایی باشد که این قسمت بعنوان دستگیره ای برای پیاده شدن بر روی بام، داربست و… بکار می ورد.

نردبانهای چوبی

این نردبانها از چوب با وزن مخصوص بالا (و ‌البته چوبهای بدون لبه ها و تراشه های تیز) ساخته شده اند

مزایای نردبانهای چوبی

برخی از نردبانهای چوبی نیز با روغن خاصی پوشیده می شوند که از نظر پوشش دهی، مناسب می باشد . اما مشکلی که ایجاد می کند آن است که نردبان چوبی را در مقابل جریان الکتریسیته ، رسانا می سازد که این امر باعث وارد شدن خدشه به یکی از مزایای اصلی نردبانهای چوبی می گردد.

 نردبان های فایبر گلاس:جنس اولیه آنها از نوعی ماده مصنوعی می باشد که در حالت خشک جریان الکتریسیته را عبور نمی دهد

مزایای نردبانهای فایبرگلاس

فایبر گلس در زیر نور خورشید و یادر کنار منابع تولید گرما خشک نشده و پوسته پوسته نمی گردد . فایبر گلس از جمله مواد متراکم بوده و نسبت به فلزات گرمای کمتری را هدایت می کند ، هچنین می تواند در برابر تماس کوتاهی با درجه حرارتهای بسیار بالامقاومت نماید نردبانهای آلومینیومی: نردبانهای آلومینیومی به دو دسته تقسیم می شوند که شامل نردبانهای با ریلهای یکپارچه و نردبانهای با ریلهای نواری شکل می باشد.

طراحی سایت و اپلیکیشن با آیتیکا

آریا ابزار کیف ابزار آنلاین شما

میان وعده سالم با ولوتینا خرید آنلاین از

برنج ایرونی خرید آنلاین برنج های ایرونی

اصطلاحات ساختمان سازی

بیشتر بدانید

از نمای فایبر سمنت برد چه می دانید؟

قوانین نظارتی برق ساختمان

نکات ضروری در اجاره مسکن

ماله‌کشي بتن با خانه ساز