menusearch
khane-saz.com

ساخت و ساز ,

شماره تماس 021-88628011
instagramfacebooktelegramaparat
چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸
ساخت و ساز
 نقش میل‌گرد در ساختمان سازی چیست؟ نقش میل‌گرد در ساختمان سازی چیست؟ - رد می‌باشد و ف و لاد، میلگرد نامیده می‌ - ل، نا و دانی و یا ق و طی نیز برای مسلح کر - ‌باشد و ف و لاد، میلگرد نامیده می& - برابر برش و پیچش به د و ر آرمات و رهای ط - ا و مت در و لی و اصلی در شناژها بسته می&z - خانه ساز خونتو ب ساز آریا ابز
مصالح ساختمانی ، بازسازی ساختمان قدیمی در کرج ، بازسازی ساختمان قدیمی در تهران ، کابینت آشپزخانه ، نماسازی ، دکوراسیون داخلی ، ساخت و ساز ، خانه ساز ، آیتیکا ،
9 بازدید، یکشنبه بیست و ششم خرداد ۹۸
فرآیند تولید کاشی و کاربرد آنفرآیند تولید کاشی و کاربرد آن - ت و لید کاشی و کاربرد آن کاشی به قطعه س - ش و د که ط و ل و عرض آن مختلف ب و ده و ضخام - ی‌متر است، و یک ر و ی آن دارای سطحی شیش - له‌ای ب و ده و کاملاًّ صاف و صیقلی می‌ب - مان کاربرد و اهمیت و یژه‌ای دارد مانند - خانه ساز خونتو ب ساز آریا ابز
کاشی ، سرامیک ، ساختمان ، مصالح ساختمانی ، کابینت آشپزخانه ، بازسازی ساختمان قدیمی در تهران ، بازسازی ساختمان قدیمی در کرج ، ساخت و ساز ، خانه ساز ، آیتیکا ،
7 بازدید، یکشنبه بیست و ششم خرداد ۹۸
نحوه استفاده از رنگ های تیره در طراحی داخلی منزلنحوه استفاده از رنگ های تیره در طراحی داخلی منزل - ه غم انگیز و افسرده کننده است و رنگ ه - ه سبب ک و چک و فشرده شدن فضا می ش و ند ام - حت، چشمگیر و پر از زندگی ایجاد کنند د - حت، چشمگیر و پر از زندگی ایجاد کنند د - رتبط سازند و برای کسانی که طرفداران ت - خانه ساز خونتو ب ساز آریا ابز
بازسازی ساختمان قدیمی در کرج ، بازسازی ساختمان قدیمی در تهران ، کابینت آشپزخانه ، نوسازی ، دکوراسیون داخلی ، ساخت و ساز ، بازسازی ساختمان فرسوده ، بازسازی ‌آپارتمان ، خانه ساز ، آیتیکا ،
7 بازدید، یکشنبه بیست و ششم خرداد ۹۸
پرده دکوراسیون منزل ایرانیپرده دکوراسیون منزل ایرانی - اهمیت است و آن هماهنگی این د و آیتم م - ی پرده هست و خ و شبختانه همه به اهمیت ا - ن و ر، گرما و گرد و غبار می‌­ - به معیارها و نکات می‌­باشد.ا - ه جنس، طرح و رنگی برای استفاده از پرد - خانه ساز خونتو ب ساز آریا ابز
بازسازی ساختمان قدیمی در کرج ، بازسازی ساختمان قدیمی در تهران ، نوسازی ، کابینت آشپزخانه ، دکوراسیون داخلی ، ساخت و ساز ، خانه ساز ، آیتیکا ،
7 بازدید، دوشنبه بیست و هفتم خرداد ۹۸
مصرف بیش از حد سیمان باعث کاهش مقاومت ساختمان می گرددمصرف بیش از حد سیمان باعث کاهش مقاومت ساختمان می گردد - ی گردد در ساخت و ساز خانه باید از سیم - ic.jpg در ساخت و ساز خانه باید از سیم - د سیمان در ساخت بنا، مقاومت ساخت مان ر - د سیمان در ساخت بناباوجودافزایش هزینه - توان هزینه ساخت و مقاومت ساخت مان&zwnj - صنعتی برای ساخت قطعات به صورت مدولار - ه‌های ساخت منتهی شود. بیشتر - اهش می‌دهد و ضمن این که با ت و جه به با - همس و نیست و به عبارتی هن و ز شی و ه های - ی‌دهد و ضمن این که با ت و جه به با - ی نظیر سیل و زلزله خسارت زیادی به جای - تاثیر است و تنها هزینه ها را افزایش - خانه ساز خونتو ب ساز آریا ابز
بازسازی ساختمان قدیمی در کرج ، بازسازی ساختمان قدیمی در تهران ، نوسازی ، کابینت آشپزخانه ، ساخت و ساز ، آیتیکا ،
5 بازدید، سه شنبه بیست و هشتم خرداد ۹۸
ضوابط و مقررات ساخت پارکینگضوابط و مقررات ساخت پارکینگ - الان حوزه  ساخت و ساز متوجه شدند که قوا - الان حوزه ساخت و ساز متوجه شدند که قوا - ط و مقررات ساخت پارکینگ ضوابط و دستور - ض و ابط و مقررات ساخت پارکینگ ض و ابط و د - های ایجاد و کنترل طرح ها و برنامه ها - اری به کمک و همیاری اساتید با تجربه د - معمانشگاهی و متخصصین حرفه مهندسی تهیه - ی شده اند و سال ها پس از تهیه بازبین - خانه ساز خونتو ب ساز آریا ابز
ساختمان ، ساخت و ساز ، بازسازی ساختمان قدیمی در کرج ، بازسازی ساختمان قدیمی در تهران ، نوسازی ، مصالح ساختمانی ، دکوراسیون داخلی ، خانه ساز ، آیتیکا ،
4 بازدید، سه شنبه بیست و هشتم خرداد ۹۸
حراج مجوزهای ساختمانی در پایتختحراج مجوزهای ساختمانی در پایتخت - عدیل عوارض ساخت وساز متناسب با تورم» - عدیل عوارض ساخت وساز متناسب با تورم&r - ک را بررسی و به آن رای مثبت داد.اگرچه - اخت حق شهر و شهر و ندان، بعد از حداقل ۴ - ص و یب رساند و بنا ب و د از ابتدای امسال - پیدا کرده و از متر مربعی ۴میلی و ن و ۲ - ۱۲ میلی و ن و ۶۰۰ هزار ت و مان رسیده است - خانه ساز خونتو ب ساز آریا ابز
بازسازی ساختمان فرسوده ، بازسازی ساختمان قدیمی در کرج ، بازسازی ساختمان قدیمی در تهران ، کابینت آشپزخانه ، ساخت و ساز ، خانه ساز ، آیتیکا ،
4 بازدید، چهارشنبه بیست و نهم خرداد ۹۸
معرفی انواع درب ساختمانمعرفی انواع درب ساختمان - یل را برای ساخت کابینت سرویسهای بهداش - استفاده در ساخت درب در اصل ورق های ام - ه به معرفی و بررسی نکات هرکدام به اخت - املا ضد آب و ضد خش است.همچنین امکان ر - می ش و د.کشد و نم و برای م و ریانه و حشرات - ه فیبر است و به ر و ش خشک ت و لید میش و د. - ر و کش نم و د و ان و اع مختلفی دارد. در - خانه ساز خونتو ب ساز آریا ابز
بازسازی و نوسازی ، کابینت آشپزخانه ، دکوراسیون داخلی ، ساخت و ساز ، خانه ساز ، آیتیکا ،
5 بازدید، پنج شنبه سی ام خرداد ۹۸
ایزوگام چیست و تعریف آنایزوگام چیست و تعریف آن - د دردستگاه ساخت پلیمر میکس وپخته می ش - اتومبیل ، ساخت ورق‌های پوشش بام - ز و گام چیست و تعریف آن ایز و گام یک ن و ع - ا و م از قیر و الیاف مصن و عی می باشد که - سبانده شده و از و ر و د نف و ذ آب و رط و بت - ایز و گام و تعریف آن ایز و گام یک - ط و ر صنعتی و متکی به دانش، آزم و دگی(تج - خانه ساز خونتو ب ساز آریا ابز
مصالح ساختمانی ، ساخت و ساز ، بازسازی ساختمان قدیمی در کرج ، بازسازی ساختمان قدیمی در تهران ، نوسازی ، دکوراسیون داخلی ، خانه ساز ، آیتیکا ،
12 بازدید، شنبه یکم تیر ۹۸
روش های نماشویی ساختمان و مراحل آنروش های نماشویی ساختمان و مراحل آن - یی ساختمان و مراحل آن یک سؤال مهم در - مای پاکیزه و تمیزی داشته باشد و کمتر - و ن پ و سیدگی و ناب و دی سطح نما و نف و ذ آل - همچ و دگی ها و جرم ها به سطح نما، ساختم - دید می کند و هزینه های بسیار گزافی را - خانه ساز خونتو ب ساز آریا ابز
نماشویی ساختمان ، نمای ساختمان ، نماهای سنگی ، نمای شیشه ، ساختمان سازی ، ساخت و ساز ،
4 بازدید، سه شنبه چهارم تیر ۹۸