menusearch
khane-saz.com

ساخت و ساز ,

شماره تماس 021-88628011
instagramfacebooktelegramaparat
یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
ساخت و ساز
پرده دکوراسیون منزل ایرانیپرده دکوراسیون منزل ایرانی - اهمیت است و آن هماهنگی این د و آیتم م - ی پرده هست و خ و شبختانه همه به اهمیت ا - ن و ر، گرما و گرد و غبار می‌­ - به معیارها و نکات می‌­باشد.ا - ه جنس، طرح و رنگی برای استفاده از پرد - خانه ساز خونتو ب ساز آریا ابز
بازسازی ساختمان قدیمی در کرج ، بازسازی ساختمان قدیمی در تهران ، نوسازی ، کابینت آشپزخانه ، دکوراسیون داخلی ، ساخت و ساز ، خانه ساز ، آیتیکا ،
16 بازدید، دوشنبه بیست و هفتم خرداد ۹۸
مصرف بیش از حد سیمان باعث کاهش مقاومت ساختمان می گرددمصرف بیش از حد سیمان باعث کاهش مقاومت ساختمان می گردد - ی گردد در ساخت و ساز خانه باید از سیم - ic.jpg در ساخت و ساز خانه باید از سیم - د سیمان در ساخت بنا، مقاومت ساخت مان ر - د سیمان در ساخت بناباوجودافزایش هزینه - توان هزینه ساخت و مقاومت ساخت مان&zwnj - صنعتی برای ساخت قطعات به صورت مدولار - ه‌های ساخت منتهی شود. بیشتر - اهش می‌دهد و ضمن این که با ت و جه به با - همس و نیست و به عبارتی هن و ز شی و ه های - ی‌دهد و ضمن این که با ت و جه به با - ی نظیر سیل و زلزله خسارت زیادی به جای - تاثیر است و تنها هزینه ها را افزایش - خانه ساز خونتو ب ساز آریا ابز
بازسازی ساختمان قدیمی در کرج ، بازسازی ساختمان قدیمی در تهران ، نوسازی ، کابینت آشپزخانه ، ساخت و ساز ، آیتیکا ،
17 بازدید، سه شنبه بیست و هشتم خرداد ۹۸
ضوابط و مقررات ساخت پارکینگضوابط و مقررات ساخت پارکینگ - الان حوزه  ساخت و ساز متوجه شدند که قوا - الان حوزه ساخت و ساز متوجه شدند که قوا - ط و مقررات ساخت پارکینگ ضوابط و دستور - ض و ابط و مقررات ساخت پارکینگ ض و ابط و د - های ایجاد و کنترل طرح ها و برنامه ها - اری به کمک و همیاری اساتید با تجربه د - معمانشگاهی و متخصصین حرفه مهندسی تهیه - ی شده اند و سال ها پس از تهیه بازبین - خانه ساز خونتو ب ساز آریا ابز
ساختمان ، ساخت و ساز ، بازسازی ساختمان قدیمی در کرج ، بازسازی ساختمان قدیمی در تهران ، نوسازی ، مصالح ساختمانی ، دکوراسیون داخلی ، خانه ساز ، آیتیکا ،
21 بازدید، سه شنبه بیست و هشتم خرداد ۹۸
حراج مجوزهای ساختمانی در پایتختحراج مجوزهای ساختمانی در پایتخت - عدیل عوارض ساخت وساز متناسب با تورم» - عدیل عوارض ساخت وساز متناسب با تورم&r - ک را بررسی و به آن رای مثبت داد.اگرچه - اخت حق شهر و شهر و ندان، بعد از حداقل ۴ - ص و یب رساند و بنا ب و د از ابتدای امسال - پیدا کرده و از متر مربعی ۴میلی و ن و ۲ - ۱۲ میلی و ن و ۶۰۰ هزار ت و مان رسیده است - خانه ساز خونتو ب ساز آریا ابز
بازسازی ساختمان فرسوده ، بازسازی ساختمان قدیمی در کرج ، بازسازی ساختمان قدیمی در تهران ، کابینت آشپزخانه ، ساخت و ساز ، خانه ساز ، آیتیکا ،
21 بازدید، چهارشنبه بیست و نهم خرداد ۹۸
معرفی انواع درب ساختمانمعرفی انواع درب ساختمان - یل را برای ساخت کابینت سرویسهای بهداش - استفاده در ساخت درب در اصل ورق های ام - ه به معرفی و بررسی نکات هرکدام به اخت - املا ضد آب و ضد خش است.همچنین امکان ر - می ش و د.کشد و نم و برای م و ریانه و حشرات - ه فیبر است و به ر و ش خشک ت و لید میش و د. - ر و کش نم و د و ان و اع مختلفی دارد. در - خانه ساز خونتو ب ساز آریا ابز
بازسازی و نوسازی ، کابینت آشپزخانه ، دکوراسیون داخلی ، ساخت و ساز ، خانه ساز ، آیتیکا ،
19 بازدید، پنج شنبه سی ام خرداد ۹۸
ایزوگام چیست و تعریف آنایزوگام چیست و تعریف آن - د دردستگاه ساخت پلیمر میکس وپخته می ش - اتومبیل ، ساخت ورق‌های پوشش بام - ز و گام چیست و تعریف آن ایز و گام یک ن و ع - ا و م از قیر و الیاف مصن و عی می باشد که - سبانده شده و از و ر و د نف و ذ آب و رط و بت - ایز و گام و تعریف آن ایز و گام یک - ط و ر صنعتی و متکی به دانش، آزم و دگی(تج - خانه ساز خونتو ب ساز آریا ابز
مصالح ساختمانی ، ساخت و ساز ، بازسازی ساختمان قدیمی در کرج ، بازسازی ساختمان قدیمی در تهران ، نوسازی ، دکوراسیون داخلی ، خانه ساز ، آیتیکا ،
20 بازدید، شنبه یکم تیر ۹۸
روش های نماشویی ساختمان و مراحل آنروش های نماشویی ساختمان و مراحل آن - یی ساختمان و مراحل آن یک سؤال مهم در - مای پاکیزه و تمیزی داشته باشد و کمتر - و ن پ و سیدگی و ناب و دی سطح نما و نف و ذ آل - همچ و دگی ها و جرم ها به سطح نما، ساختم - دید می کند و هزینه های بسیار گزافی را - خانه ساز خونتو ب ساز آریا ابز
نماشویی ساختمان ، نمای ساختمان ، نماهای سنگی ، نمای شیشه ، ساختمان سازی ، ساخت و ساز ،
14 بازدید، سه شنبه چهارم تیر ۹۸
تخلف ساختمانی در احداث ساختمان چگونه اتفاق می افتدتخلف ساختمانی در احداث ساختمان چگونه اتفاق می افتد - ت ناظر بر ساخت و ساز از جمله علل تخلف - يني شده و ساخت و ساز در آنجا ممنوع مي - به هرگونه ساخت و ساز ی که فاقد مجوز کت - واهی پایان ساخت را صادر نماید. در هر - م مازاد در ساخت مجدد به هیچ وجه قابل - نقض ق و انین و ض و ابط شهرسازی، فنی، ایمن - به معنی ی و بهداشتی در احداث ساختمان - ختمانی است و ابهام در ق و انین و مقررات - ختمانی است و مبنا و مستند رسیدگی به ت - و ده قان و نی و حریم مص و ب شهرها ماده صد - خانه ساز خونتو ب ساز آریا ابز
تخلفات ساختمانی ، تراکم ساختمانی ، ساخت و ساز ، بازسازی ساختمان قدیمی در کرج ، بازسازی ساختمان قدیمی در تهران ، خانه ساز ، آیتیکا ،
15 بازدید، پنج شنبه ششم تیر ۹۸
جلوگیری از گازگرفتگی دودکش ساختمان, نکات ایمنی در دودکش ساختمانجلوگیری از گازگرفتگی دودکش ساختمان, نکات ایمنی در دودکش ساختمان - ام هرگونه ساخت و ساز مراقب باشيد ، مص - ; در هنگام ساخت ، خريد واجارة منزل به - اختمان جهت ساخت اطاقک و انباري بر روي - . در هنگام ساخت طبقه‌اي جديد دود - در طراحي و ساخت ابنيه نوساز ، دودکش ک - ود. • ساخت حمام در کنار شوفاژخان - ت ر و شن شدن و س و ختن مناسب نياز به ه و ا - به جهدارند و تنها راه ارتباطي آنها با - خص و ص بخاري و آبگرمکن و عدم ته و يه کافي - ن ناقص گاز و تجمع گازهاي مسم و م کننده - ي کنند شده و ممکن است به مرگ آنها منت - خانه ساز خونتو ب ساز آریا ابز
نکات ایمنی در دودکش ساختمان ، جلوگیری از گازگرفتگی دودکش ساختمان ، ساختمان ، ساخت و ساز ، خانه ساز ، آیتیکا ،
19 بازدید، پنج شنبه ششم تیر ۹۸
ویژگی سبک مدیترانه ای در دکوراسیون منزلویژگی سبک مدیترانه ای در دکوراسیون منزل - های آفتابی و غر و ب های پر احساس را تدا - بر بافت ها و پرداخت های اتفاقی و ر و ست - الب فرم ها و خط و ط کلاسیک ار و پایی است - گ های خاکی و جیغ، فرف و رژه ها و ن و ر طب - جیغ باشند و هم خاکی. تناژهای جیغ م و ج
بازسازی ساختمان قدیمی در کرج ، نوسازی ، بازسازی ساختمان قدیمی در تهران ، ساخت و ساز ، بازسازی ساختمان فرسوده ، خانه ساز ، آیتیکا ،
7 بازدید، چهارشنبه شانزدهم مرداد ۹۸